Booking.com

Marieke Lips

Marieke Lips is jurist op het gebied van het Jeugdrecht, oprichter van de Beroepsorganisatie Kindbehartiger en Stichting Kwaliteit Kindbehartiger, bedenker van het functieprofiel Kindbehartiger en Kindbehartiger via haar eigen praktijk KidsInbetween. Vanuit haar studie Nederlands Privaatrecht met een minor Jeugdrecht is zij zich gaan inzetten voor kinderen en hun rechten. Marieke is naast Kindbehartiger en jurist, onder andere gespecialiseerd tot kindercoach, bijzondere curator in Jeugdzaken en zelfstandig docent. Verder is Marieke betrokken geweest bij projecten rondom het Jeugdrecht, heeft zij ervaring in het voeren van politieke lobby, verzorgt zij lezingen en trainingen rondom kinderen in een scheidingssituatie en schrijft zij columns. Daarnaast heeft zij het boek ‘Bekrast‘ uitgebracht over de impact van een vechtscheiding op een kind en de zoektocht om het verleden los te laten. Ook heeft zij het kinderboekje ‘de kleine kolibrie laat zijn hart spreken’ geschreven en de gesprekskaarten recht uit mijn hart ontwikkeld. Zij werkt samen met partijen aan initiatieven ten behoeve van kinderen in een scheidingssituatie en het ouderschap tijdens en na de scheiding. Tenslotte zet zij zich in om vraagstukken binnen de jeugdsector op te lossen in het belang van de stem van kinderen in een scheidingssituatie. Dit onder het motto ‘inspireren, verbinden, versterken‘ alsmede het feit dat de stem van het kind de sleutel is naar de onbezorgde toekomst van het kind.​

One Comment

  1. Marieke van Woerkom
    13 juni 2018 @ 21:15

    Sinds het verschijnen van het rapport Scheiden zonder Schade, is het enorm druk in Den Haag én op Linked in bij elke post geplaatst door André Rouvoet. Hoogtij dagen voor acquisitie. Ook de kindbehartiger doet naast de advocatuur, enorm haar best om (meer) voet aan de grond te krijgen. Logisch, als je bedenkt dat beide beroepsgroepen niet meer voorkomen binnen de nieuwe procedure bij de rechter, hét uitgangspunt van ervaringsdeskundigen op het gebied van een conflictscheiding. Het toernooi model gaat zo snel mogelijk verdwijnen, dus de advocaat en bijzonder curator komt er niet meer aan te pas. Geen OTS of UHP meer, geen overlevering van ouder en kind aan handelingsonbekwame professionals, die te laag zijn opgeleid om het hoofd te kunnen bieden aan de extreem gecompliceerde familiedynamiek dit ontstaat na scheiding. Alleen expertise in dit veld kan hier de nodige hulp verlenen. Dit op aanwijzing van de gezinsvertegenwoordiger, het zwaargewicht aan de poort van scheiding, die de screening doet om zo eventuele escalatie te voorkomen. Daarnaast verwachten ouders kwaliteit van de rechtspraak en hulpverlening. Een aparte beroepsgroep met bijbehorende gedragscode is vereist om het hoofd te kunnen bieden aan het groeiende aantal conflictscheidingen.

Spring naar toolbar