Marieke Lips

Marieke Lips heeft rechten gestuurd aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is zich daarbij gaan richten op een minor jeugdrecht. Dit zodat zij naast het juridisch kader rondom kinderen ook kunde op kon doen op het gebied van de ontwikkeling en hechting van kinderen. Vanuit haar studie en aanvullende opleidingen en trainingen is Marieke zich gaan inzetten voor kinderen, hun positie en hun rechten.Marieke is verder bedenker van het functieprofiel Kindbehartiger. De rechtspositie van kinderen en sociaal-emotionele vraagstukken komen binnen deze rol samen. Marieke heeft de rol van de Kindbehartiger met andere professionals de afgelopen jaren verder doorontwikkeld en vervult de rol van de Kindbehartiger ook via haar eigen praktijk KidsInbetween. Marieke is naast Kindbehartiger ook gespecialiseerd in systemisch werk, opgeleid tot bijzondere curator in Jeugdzaken en zelfstandig docent. Verder is zij betrokken geweest bij projecten rondom de positie van kinderen in een scheidingssituatie, heeft zij ervaring in het voeren van politieke lobby, verzorgt zij lezingen en trainingen en schrijft columns. Daarnaast heeft zij het boek ‘Bekrast‘ uitgebracht over de impact van een vechtscheiding op een kind en de zoektocht om het verleden los te laten. Ook heeft zij het kinderboekje ‘de kleine kolibrie laat zijn hart spreken’ geschreven en de gesprekskaarten recht uit mijn hart ontwikkeld. Marieke werkt samen met partijen aan initiatieven ten behoeve van kinderen in een scheidingssituatie en het ouderschap tijdens en na de scheiding. Tenslotte zet zij zich in om vraagstukken binnen de jeugdsector op te lossen in het belang van de stem van kinderen in een scheidingssituatie. Dit onder het motto ‘inspireren, verbinden, versterken‘ alsmede het feit dat de stem van het kind de sleutel is naar de onbezorgde toekomst van het kind.​

1 Comment

  1. Marieke van Woerkom
    13 juni 2018 @ 21:15

    Sinds het verschijnen van het rapport Scheiden zonder Schade, is het enorm druk in Den Haag én op Linked in bij elke post geplaatst door André Rouvoet. Hoogtij dagen voor acquisitie. Ook de kindbehartiger doet naast de advocatuur, enorm haar best om (meer) voet aan de grond te krijgen. Logisch, als je bedenkt dat beide beroepsgroepen niet meer voorkomen binnen de nieuwe procedure bij de rechter, hét uitgangspunt van ervaringsdeskundigen op het gebied van een conflictscheiding. Het toernooi model gaat zo snel mogelijk verdwijnen, dus de advocaat en bijzonder curator komt er niet meer aan te pas. Geen OTS of UHP meer, geen overlevering van ouder en kind aan handelingsonbekwame professionals, die te laag zijn opgeleid om het hoofd te kunnen bieden aan de extreem gecompliceerde familiedynamiek dit ontstaat na scheiding. Alleen expertise in dit veld kan hier de nodige hulp verlenen. Dit op aanwijzing van de gezinsvertegenwoordiger, het zwaargewicht aan de poort van scheiding, die de screening doet om zo eventuele escalatie te voorkomen. Daarnaast verwachten ouders kwaliteit van de rechtspraak en hulpverlening. Een aparte beroepsgroep met bijbehorende gedragscode is vereist om het hoofd te kunnen bieden aan het groeiende aantal conflictscheidingen.