Jantien

Met Jantien - Persoonlijke begeleiding bij scheiding en samengesteld gezin Persoonlijke begeleiding van gezinnen, partners in scheiding en in een samengesteld gezin. Ook individuele hulp als een gezamenlijk traject niet mogelijk is. Werken Met Jantien is samen werken aan de toekomst die werkt voor ouders en kinderen. Emotionele en praktische kluwen gaan we ontrafelen en vanuit daar zoeken we naar oplossingen. De balans tussen hoofd & hart centraal staat centraal en nieuwe wegen mogen worden ontdekt. Extra aandacht gaat uit naar het creëren van emotionele rust en ruimte. Begeleiding is op basis van systemische benadering, waar we o.a. door het maken van een gezinsopstelling problemen en oplossingen inzichtelijk en tastbaar zullen maken. Afhankelijk van de aard van de hulpvraag kan ook een begeleidingstraject op basis van mediation met elkaar worden afgesproken. Ik besteed veel aandacht aan het eigen maken en toepassen van verbindende communicatie, wat een belangrijke bijdrage levert aan constructieve communicatie en een respectvolle manier van omgang met elkaar. Met Jantien maak je een ouderschapsplan, of een stiefplan en werken we aan omgangsvormen die bij jullie passen!