Het recht op privacy, een groot goed of een belemmering in de hulpverlening?