Marieke Lips

Marieke Lips heeft rechten gestuurd aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is zich daarbij gaan richten op een minor jeugdrecht. Dit zodat zij naast het juridisch kader rondom kinderen ook kunde op kon doen op het gebied van de ontwikkeling en hechting van kinderen. Vanuit haar studie en aanvullende opleidingen en trainingen is Marieke zich gaan inzetten voor kinderen, hun positie en hun rechten.Marieke is verder bedenker van het functieprofiel Kindbehartiger. De rechtspositie van kinderen en sociaal-emotionele vraagstukken komen binnen deze rol samen. Marieke heeft de rol van de Kindbehartiger met andere professionals de afgelopen jaren verder doorontwikkeld en vervult de rol van de Kindbehartiger ook via haar eigen praktijk KidsInbetween. Marieke is naast Kindbehartiger ook gespecialiseerd in systemisch werk, opgeleid tot bijzondere curator in Jeugdzaken en zelfstandig docent. Verder is zij betrokken geweest bij projecten rondom de positie van kinderen in een scheidingssituatie, heeft zij ervaring in het voeren van politieke lobby, verzorgt zij lezingen en trainingen en schrijft columns. Daarnaast heeft zij het boek ‘Bekrast‘ uitgebracht over de impact van een vechtscheiding op een kind en de zoektocht om het verleden los te laten. Ook heeft zij het kinderboekje ‘de kleine kolibrie laat zijn hart spreken’ geschreven en de gesprekskaarten recht uit mijn hart ontwikkeld. Marieke werkt samen met partijen aan initiatieven ten behoeve van kinderen in een scheidingssituatie en het ouderschap tijdens en na de scheiding. Tenslotte zet zij zich in om vraagstukken binnen de jeugdsector op te lossen in het belang van de stem van kinderen in een scheidingssituatie. Dit onder het motto ‘inspireren, verbinden, versterken‘ alsmede het feit dat de stem van het kind de sleutel is naar de onbezorgde toekomst van het kind.​

3 Comments

 1. Erik van der Waal - HerVerbinden.nl
  29 oktober 2016 @ 12:09

  Goede vraag/discussie Marieke,

  Wat mij betreft:
  Het recht op privacy is een groot goed én kan tegelijk een ernstige handicap zijn binnen gewenste herstelprocessen in het kader van (ook gedwongen) jeugd hulpverlening/bescherming.

  Vooral in die situaties waarin het kind in een situatie leeft bij een ouder die de dagelijkse macht over dit kind heeft en tegelijk als ouder zelf een bedreiging vormt voor een gezonde (sociaal-emotionele) ontwikkeling van dit kind.
  Prevaleert dan het ‘recht op privacy’ van deze ouder boven het welzijn van het kind?
  Passeren we dit recht ook niet als geconstateerd wordt dat een kind dagelijks (fysiek) mishandeld wordt? Dan grijpen we in en wordt het kind veilig gesteld.

  Het (bijv. als jeugdbeschermer) op grond van privacy op voorhand buitensluiten van mensen uit de persoonlijke netwerken van deze ouders (met mogelijk nuttige en relevante inhoudelijke informatie over de ontstane situatie en mogelijkheden om bij te dragen aan assessment en diagnose en herstelproces) en niet over de inhoud van de zaak met deze personen te willen spreken, zie ik helaas nog veel te veel in de dagelijkse praktijk.

  Hiermee wordt in veel gevallen het kind niet beschermd en kunnen ongewenste praktijken lange tijd doorgang vinden en noodzakelijke interventies uitblijven; met alle gevolgen voor het kind.
  Blijven we de (privacy) rechten van degene die een bedreiging voor een kind is boven het welbevinden van het kind stellen?

  Het ter beschikking hebben van voldoende relevante informatie (met name uit de sociale omgeving van het kind) is cruciaal bij een snelle assessment en goede diagnose van een situatie waarbij mogelijk een snelle interventie noodzakelijk is om extra fysieke/emotionele schade bij het kind te voorkomen.

 2. Renee Middel
  29 oktober 2016 @ 13:14

  Erik, je woorden zijn mij uit het hart gegrepen, dank voor je duidelijke reactie.

 3. Marieke
  29 oktober 2016 @ 18:03

  Dank beiden voor de reactie en zeer terecht aangehaalde punten en vragen Erik. Dank daarvoor.