Alexander

Mijn naam is Alexander van der Heijden, als familiaal bemiddelaar ben ik een empathisch toehoorder die door een open en heldere communicatie beide partijen tot een evenwichtige en duurzame oplossing begeleidt. Als jurist ben ik bovendien thuis in wetgeving en gerechtelijke procedures.

1 Comment

  1. Werken met kinderen in een echtscheidingssituatie… een (deontologisch) mijnenveld voor de psycholoog - Mies magazine
    3 mei 2016 @ 12:00

    […] kind, net zoals dit bij een medische behandeling het geval is. In mijn vorige artikel ‘Bekvechten boven een ziekenhuisbed: rechtspositie van het minderjarige kind en zijn ouders’ legde ik dit al uit. Er wordt dus onderscheid gemaakt tussen jonge kinderen en keuzebekwame […]