Marieke Lips

Marieke Lips heeft rechten gestuurd aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is zich daarbij gaan richten op een minor jeugdrecht. Dit zodat zij naast het juridisch kader rondom kinderen ook kunde op kon doen op het gebied van de ontwikkeling en hechting van kinderen. Vanuit haar studie en aanvullende opleidingen en trainingen is Marieke zich gaan inzetten voor kinderen, hun positie en hun rechten.Marieke is verder bedenker van het functieprofiel Kindbehartiger. De rechtspositie van kinderen en sociaal-emotionele vraagstukken komen binnen deze rol samen. Marieke heeft de rol van de Kindbehartiger met andere professionals de afgelopen jaren verder doorontwikkeld en vervult de rol van de Kindbehartiger ook via haar eigen praktijk KidsInbetween. Marieke is naast Kindbehartiger ook gespecialiseerd in systemisch werk, opgeleid tot bijzondere curator in Jeugdzaken en zelfstandig docent. Verder is zij betrokken geweest bij projecten rondom de positie van kinderen in een scheidingssituatie, heeft zij ervaring in het voeren van politieke lobby, verzorgt zij lezingen en trainingen en schrijft columns. Daarnaast heeft zij het boek ‘Bekrast‘ uitgebracht over de impact van een vechtscheiding op een kind en de zoektocht om het verleden los te laten. Ook heeft zij het kinderboekje ‘de kleine kolibrie laat zijn hart spreken’ geschreven en de gesprekskaarten recht uit mijn hart ontwikkeld. Marieke werkt samen met partijen aan initiatieven ten behoeve van kinderen in een scheidingssituatie en het ouderschap tijdens en na de scheiding. Tenslotte zet zij zich in om vraagstukken binnen de jeugdsector op te lossen in het belang van de stem van kinderen in een scheidingssituatie. Dit onder het motto ‘inspireren, verbinden, versterken‘ alsmede het feit dat de stem van het kind de sleutel is naar de onbezorgde toekomst van het kind.​

7 Comments

 1. Henk Moerenhout
  13 januari 2017 @ 07:23

  Dag Marieke,

  Ik (wij) van Schakel-kracht en BewustUitelkaar onderschrijven jou verhaal en visie.

  Het is daarom goed dat er steeds (frequenter) aandacht wordt gevraagd voor dit onderwerp.

  Voor mij zit het niet alleen in rechters maar bij de een bepaalde groep advocaten. Daarnaast wordt op websites stellen geadvieseerd om een advocaat in te schakelen. De mediator wordt nauwelijks genoemd.

  Om scheidingen te begeleiden is het volgens mij noodzakelijk dat er kennis en vaardigheden verplicht gesteld moeten worden aan de advocatuur in omgang met verschillende communicatie en gedragsstoornissen van stellen.

  Binnen Schakel-kracht en BewustUitelkaar werken multidisciplinair om het gezin te ondersteunen. Iedere op zijn eigen expertise veld.

  • Marieke
   16 maart 2017 @ 16:17

   Hartelijk dank voor de reactie en fijn te lezen dat jullie het multi disciplinair werken ook omarmen.

 2. Joop Siersema
  13 januari 2017 @ 09:58

  Beste Marieke,

  Heel herkenbaar wat jij schrijft. In mijn mediationpraktijk verwoord ik het als volgt: de rechter oordeelt volgens het (juridisch) recht. En als die er nog niet is, dan ‘maakt’ de rechter dat ‘recht’ (juridisprudentie). Dat kan dus heel anders uitvallen dan partijen hopen/verwachten, maar wel ‘recht’.

  Mediation gaat uit van het samen zoeken naar een rechtvaardige oplossing (wat anders kan zijn dan juridisch recht). Mijns inziens zouden partijen verplicht moeten worden om bij een op handen zijnde scheiding eerst te proberen er eerst samen uit te komen zonder al belast/besmet te worden met juridische regels. En veel nadruk op de belangen van de kinderen, al dan niet met een belangenbehartiger voor de kinderen. De mediator moet vooral niet klaar staat met ‘juridische rechten en plichten’, maar eerst de communicatie als ouders werkbaar(der) maken, om het daarna over oplossingen ipv verplichtingen te hebben. Na de scheiding moeten ouders immers blijven communiceren over de kinderen. Onder communicatie versta ik iets anders dan het uitwisselen rechten en plichten. Zodra de juridische stellingen zijn betrokken is m.i. ‘communicatie niet meer (echt) mogelijk. En wat mij betreft zou er zelfs na de scheiding een verplicht evaluatiegesprek / ‘ouderschaps APK’ afgesproken kunnen worden, al dan niet onder leiding van een onafhankelijke derde (mediator/ kinderbehartiger/ pedagoog). Lukt dat niet, dan zou zo’n onafhankelijk iemand verplicht kunnen worden om dit alsnog bij de rechter te melden. Die dan een deskundige aanstelt om de belangen van de kinderen in de gaten te houden. Dan maar met zwaardere (juridische) middelen de ouders ‘dwingen’ tot verantwoord ouderschap.

 3. Surya Hardjosusono
  16 maart 2017 @ 15:38

  Graag zou ik ASAP hulp krijgen om de schrijnende situatie rond mijn kinderen door onze vechtscheiding gedeescdaleerd te krijgen.

  Na vijf jaar juridisch getouwtrek dreigen zelfs het CJG en Opvoedpoli deze situatie op zijn beloop te laten! Dit na het helaas door de Opvoedpoli plichtmatig begeleide traject ‘kind uit de knel’ … Hun devies:’laat de kinderen maar bij hun moeder, dat is het minst erg!’

  Wat kan ik doen? Mbt mijn twee oudste meiden heb ik geen omgangsregeling kunnen krijgen en zie ik dus minimaal. Nu houdt mijn ex zelfs mijn jongste weg ondanks een (verdrietig genoeg al minimale) omgangsregeling. Dit nadat het vijf jaar goed ging tussen mij en mijn jongste (ondanks de juridische procedures).

  Ik probeer al vijf jaar in gesrpek te komen over een normaal ouderschap met mijn ex. Ze krijgt alle ruimte om dit gesprek niet aan te gaan … HELP!!

  Graag een curator, kindbehartiger … nu dreigt het allemaal op de lange baan te worden geschoven, pas 29 maart is er een gesprek terwijl begin februari het traject ‘kind uit de knel’ al is afgesloten er voor onze situatie extra ondersteuning nodig werd geacht!!!

  HULP, HULP!

  • Marieke
   16 maart 2017 @ 16:15

   Beste Surya,

   Zou jij ons jouw gegevens kunnen mailen alsmede in welke regio de kinderen woonachtig zijn? Dan denken wij mee! info@kindbehartiger.nl