Meta

Oprichter van Pro Kid Divorce en De Pubercoach. Als pubercoach heb ik regelmatig te maken met kinderen die knel zitten binnen de echtscheidingsproblematiek van hun ouders. Dit is desastreus voor hun ontwikkeling naar een volwassen bestaan. Daarom richt ik mij niet alleen op de nazorg bij echtscheidingen, ik informeer en adviseer ouders juist ook aan de voorkant van het scheidingsproces om puber- en kinderschade te voorkomen. Wil je in contact komen met Meta? Mail of bel: meta@depubercoach.nl of info@pro-kid-divorce.nl 06-29069209

1 Comment

  1. Eric De Corte
    10 februari 2016 @ 11:59

    Zeer duidelijk artikel dat inderdaad met rede benadrukt dat je niet zomaar ‘vlug-vlug’ omwille van een goedkope(re) kostprijs een echtscheidingsovereenkomst op papier zet. Er is zoveel informatie en deskundigheid nodig om met kennis van zaken en met inzicht voor de gevolgen, datgene overeen te komen waarmee beide partijen het eens zijn. Denk in dit verband enkel nog maar aan de mogelijkheden om de woning een bestemming te geven, om het bedrag te berekenen dat de ene partner aan de andere partner dient te betalen voor het overnemen van het huis, denk ook aan de meer-inbreng van een partner en de herwaardering van het initiële bedrag, aan alle detailafspraken ivm eigenaarskosten, bewonerskosten, afrekening hypothecaire lening, kostprijs van de verdeeltaks en de extra notaris en aktekosten zodat er een globaal correct financieel plaatje is. Niet te vergeten: het opheffen van de bepaling beding van aanwas. Maar er zijn ook afspraken nodig over onder meer verzekeringen, groepsverzekeringen ingeval van gemeenschap van goederen: de berekening ervan, tijdstip van betaling, berekenen van het nettobedrag. Maar denk ook aan het erfrecht, aan de ouderschapsovereenkomst, het uitwerken van de verblijfsregeling incl. de wijzigingsclausules, de berekening van de onderhoudsbijdrage, bestemming van het kindergeld, de fiscale aspecten. En ook het ouderschapsplan als noodzakelijke pijler in de globale ouderschapsovereenkomst. verder de regelingen ivm de vennootschap(pen) als die er is en finaal dan ook de berekening en de fiscale optimalisatie van het persoonlijk onderhoudsgeld. Dus een hele boterham die de deskundige tussenkomst vereist van een ervaren bemiddelaar, thuis in het juridische, het fiscale en die ook oog heeft voor het bespreekbaar maken van de emotionele en relationele aspecten die bij een scheiding komen zien. Online scheiden? Best geen twee maar tienmaal nadenken. Geen reclame om een bemiddelaar onder de arm te nemen; neen een oproep aan scheidende partners om hun scheiding goed te regelen zodat ze bewust kiezen voor een degelijke begeleiding. Immers, haast en spoed is…
    Eric De Corte, erkend familiaal bemiddelaar – http://www.ericdecorte.be