Muriël

Muriël Bosgra is moeder van twee hele leuke jongens, zij groeien op in co-ouderschap. Muriël is sinds enkele jaren werkzaam als Familiemediator en als Kindbehartiger bij haar eigen bedrijf Klein & Groot Mediation. Ze heeft een missie en dat is de hulp rondom echtscheiding zodanig beter vorm te geven, dat er meer bereikt kan worden voor kinderen en hun ouders.

1 Comment

  1. jo
    27 februari 2018 @ 16:09

    Mijn partner is 3 jaar geleden vertrokken bij zijn nu ‘ex’vrouw en kinderen. Kwaadheid, boosheid, onbegrip heeft geleid tot een nul-communicatie tussen beide partijen en een regelrechte vechtscheiding. Zoals ik onlangs in 1 van uw artikels las: de relatie tussen ouders en kinderen wordt bepaald door de ouder waar de kinderen verblijven, is dit ook in zijn situatie het geval, ook al hebben de kinderen een volwassen leeftijd maar zijn ze nog steeds inwonend. Zij lijden hier enorm onder en vooral de jongste heeft eigenlijk professionele hulp nodig. Dit is reeds aangegeven door de huisarts, CLB, schoolraad maar de moeder die bewust of onbewust in haar slachtofferrol blijft hangen, reageert op niets. Mijn partner probeert hen ook te contacteren via sms, mail,zelfs telefonisch maar maar dit alles blijft onbeantwoord. Ze blijven volharden in hun rancune en dit zwaar ten koste van hun welzijn en emotionele toestand.
    Praten langs beide kanten of samen met een hulpverlener, daar zouden ze zo bij gebaad zijn! Maar wat doe je als één van de partijen verblind blijft door haat en nijd. De machteloosheid en het lijdzaam toekijken is zo pijnlijk!!!