Alexander

Mijn naam is Alexander van der Heijden, als familiaal bemiddelaar ben ik een empathisch toehoorder die door een open en heldere communicatie beide partijen tot een evenwichtige en duurzame oplossing begeleidt. Als jurist ben ik bovendien thuis in wetgeving en gerechtelijke procedures.

1 Comment

  1. Eric De Corte
    22 januari 2016 @ 20:00

    Een waardevol artikel over een betekenisvolle en verhelderende studie door het HIG. Maar: hoe kunnen kinderen/jongeren zelf het initiatief nemen tot bemiddeling? Een uitgewerkt voorstel zou welkom zijn.
    Immers kinderen die vragen dat vader en moeder willen bemiddelen is een lovenswaardig idee. Maar er rijzen veel praktische vragen: aan wie vragen de kinderen dit dan (aan moeder en vader) of aan een instantie. Is het aan de kinderen om vader en moeder tot bemiddeling te brengen of zouden vader en moeder best niet zelf inzien dat een samen gemaakte overeenkomst de beste regeling is. Maar alle voorstellen zijn goed om vechtscheidingen te vermijden.